Mornarchy Đà Nẵng

CĐT: DANANG HOUSING INVESTMENT DEVELOPMENT JSC (NDN)
Dự Án: Monarchy Da Nang
Địa Điểm: Tran Hung Dao street, Da Nang
Khối lượng: 466 units
Giai đoạn: 2019-2021

Hạng mục: Kitchen top, Vanity
Solid Surface
Color Code: T021 Pure Arctic vs L104 Sun Gold